Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com

Toleranskonferens 2020 

Den toleranskonferens som Astma- och Allergiförbundet bjudit in till den 7 – 8 maj 2020 skjuts upp som en följd av coronapandemin. Förbundets målsättning är att konferensen kommer att kunna genomföras vid ett senare datum, och vi undersöker just nu den möjligheten med bland andra konferensanläggningen. Vi ber om er förståelse för att vi inte kan ge mer information just nu. Vi återkommer inom kort med fler detaljer!

 

 

Med utgångspunkt i Finlands intressanta nationella allergiprogram presenteras aktuell kunskap om toleransutveckling. Konferensen kommer också behandla vilka möjligheter det finns att initiera ett program liknande det finska också i Sverige. Konferensen riktar sig till medicinsk profession, aktiva medlemmar i Astma- och Allergiförbundet och beslutsfattare inom vårdområdet.

 

Arrangör

Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor kring din anmälan, samt praktiska detaljer:
Vänligen kontakta oss via toleranskonferens2020@akademikonferens.se
alternativt per telefon +46 18 67 10 34 eller +46 18 67 10 03.

Frågor om det vetenskapliga programmet och utställning:
Ulf Brändström

08-506 28 200

ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se