Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com

Föreläsare

Klara föreläsare till Toleranskonferensen

Tari Haatela, Professor emeritus
Mika Mäkelä, Professor
Björn Nordlund, Sjuksköterska och Forskare
Lars Olaf Cardell, Professor och Överläkare
Marina Jonsson, Sjuksköterska och Forskare
Christer Jansson, Professor och Överläkare
Erik Melen, Professor och Läkare
Ann Ekberg-Jansson, Läkare och Forskare
Anna Asarnoj, Läkare och Forskare
Teet Pullerits, Överläkare, Allergolog
Eva Millqvist, Professor och Läkare
Christina Hellman, Enhetschef, Miljö- och byggnadsförvaltning
Ulrika Käck, Barnläkare och doktorand
Emma Goksör, Barnläkare, PhD

Sidan uppdateras kontinuerligt med nya föreläsare.

Arrangör

Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor kring din anmälan, samt praktiska detaljer:
Vänligen kontakta oss via toleranskonferens2020@akademikonferens.se
alternativt per telefon +46 18 67 10 34 eller +46 18 67 10 03.

Frågor om det vetenskapliga programmet och utställning:
Ulf Brändström

08-506 28 200

ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se