Utställarinbjudan

Den toleranskonferens som Astma- och Allergiförbundet bjudit in till den 7 – 8 maj 2020 skjuts upp som en följd av coronapandemin. Förbundets målsättning är att konferensen kommer att kunna genomföras vid ett senare datum, och vi undersöker just nu den möjligheten med bland andra konferensanläggningen. Vi ber om er förståelse för att vi inte kan ge mer information just nu. Vi återkommer inom kort med fler detaljer!

Bakgrund

Som utställare stödjer ni Astma och Allergiförbundets särskilda satsning genom en konferens med temat tolerans för att skapa följande: ett ökat intresse för allergiska sjukdomar ur ett samhällsperspektiv, inspirera opinionsbildare och makthavare för ett initiativ till en bred nationell satsning på allergisjukdomar, skapa en nationell strategi och för att sprida ny vetenskap om toleransutveckling och de möjligheter denna kunskap för med sig.

Samarbetet syftar till att påvisa att ny kunskap om toleransutveckling kan bidra till att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom. Att det genom forskning och riktlinjer skapats nya möjligheter till att genom politiska initiativ åstadkomma en positiv utveckling för hundratusentals människor.

Utställning

  • Företaget erbjuds mot kostnad en utställningsplats a minimum 6 kvm i samband med konferensen, detta för att kunna visa produkter, teknik och genomföra demonstrationer. Placering kommer ske så att Företaget exponeras för deltagare på konferensen naturligt och tydligt. Två personer från Företaget får entré och tillgång till lokalerna i god tid så att företaget kan arrangera utställning samt avveckla densamma. I utställningsplatsen ingår el samt lunch.
  • Företaget kommer exponeras i samband med marknadsföringen av konferensen under hela 2019 och under 2020 fram till konferensens genomförande samt i arbetet efteråt.
  • Företaget kommer även att tillsammans med övriga samarbetspartners att bli presenterad som utställare på konferensens hemsida genom logotype och företagsnamn.
  • Företaget presenteras med logotype på de delar av förbundets hemsida som presenterar toleranskonferensen 2019 – 2020.
    Kostnad

Utställningsyta

Konferensen och utställningen hålls på Folkets hus i centrala Stockholm.

Samtliga ytor är 6 kvm (vänligen notera att utställningskartan inte är skalenlig och kan variera något mot verkligheten). Utställningen äger rum på olika plan.  Se utställningskarta nedan.

Det ingår el i varje yta samt fritt inträde till konferens och föreläsningar för två monterpersonal. Lunch för dessa två ingår torsdag-fredag.
Möblering ingår ej men kan hyras separat. Information om var du kan hyra möblemang finns i ditt bekräftelsebrev som skickas automatiskt till den mail-adress du angett i din registrering.

Det finns fyra olika kategorier av yta:

  • Utställningsyta röd zon – Premiumyta – 12 000 SEK
  • Utställaryta blå zon – Standardyta – 9 000 SEK
  • Utställningsyta grön zon – Ytor för patient-tester – 6000 SEK
  • Utställningsyta orange zon – Ytor för förskrivande läkemedel – 6000 SEK

Priserna ovan är exkl. moms.

Bokade utställarplatser 
Röd Zon - A3 - Galenica AB
Röd Zon - A7 - Meda AB
Röd Zon - A10 - NuvoAir AB
Blå Zon - B1 - Thermo Fisher Diagnostics AB
Blå Zon - B2 - Oatly
Blå Zon - B8 - ACO Hud
Grön Zon - C1 - AsthmaTuner
Grön Zon - C2 - SciBase AB
Grön Zon - C3 - ALK
Grön Zon - C4 - Atopikerna
Grå Zon - AirSonett
Orange Zon - D4 - Covis Pharma

Arrangör

Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor kring din anmälan, samt praktiska detaljer:
Vänligen kontakta oss via toleranskonferens2020@akademikonferens.se
alternativt per telefon +46 18 67 10 34 eller +46 18 67 10 03.

Frågor om det vetenskapliga programmet och utställning:
Ulf Brändström

08-506 28 200

ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se