Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com

Expertrådgivare

I samband med Toleranskonferensen deltar en programkommittén som består av ledande experter på allergisjukdomar från olika akademiska institutioner i Sverige. Kommittén består av följande:

 • Jonas Binnmyr, Fondsekreterare, Stiftelsen Astma och Allergiförbundets Forskningsfond
 • Caroline Nilsson, Docent, Karolinska Institutet
 • Erik Melén, Docent, Karolinska Institutet
 • Caroline Stridsman, Fil Dr, Leg. Sjuksköterska, Region Norrbotten
 • Björn Stridh, Specialist i Allmänmedicin, Kista Vårdcentral
 • Ann-Britt Zakrison, Medicine Doktor, i Region Örebro Län.
 • Maria Bradley, Docent, Karolinska Institutet
 • Christer Jansson, Professor, Uppsala Universitet
 • Lena Uller, Docent, Lunds Universitet
 • Teet Pullerits, Med. Doktor, Göteborgs Universitet, ordförande i allergicentrum i VGR.
 • Emma Goksör, Med dr, Göteborgs Universitet, specialist i barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Arrangör

Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor kring din anmälan, samt praktiska detaljer:
Vänligen kontakta oss via toleranskonferens2020@akademikonferens.se
alternativt per telefon +46 18 67 10 34 eller +46 18 67 10 03.

Frågor om det vetenskapliga programmet och utställning:
Ulf Brändström

08-506 28 200

ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se