Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com

Syfte och målsättning med konferensen

Vad är syftet med konferensen?

Syftet med konferensen är att

  • skapa ett intresse för allergiska sjukdomar ur ett samhällsperspektiv
  • inspirera opinionsbildare och makthavare till initiativ för en bred nationell satsning på allergisjukdomarna
  • sprida ny kunskap om möjligheter kring toleransutveckling

 

Vad är målsättningen med Toleranskonferensen?

  • Att ny kunskap om toleransutveckling ska nå ut till den praktiska sjukvården
  • Att beslutsfattare i landsting och på nationell nivå ska få kunskap om att det finns en stor potential till förbättring gällande människor med allergisjukdom
  • Att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta problemen med allergisjukdomar

Arrangör

Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor kring din anmälan, samt praktiska detaljer:
Vänligen kontakta oss via toleranskonferens2020@akademikonferens.se
alternativt per telefon +46 18 67 10 34 eller +46 18 67 10 03.

Frågor om det vetenskapliga programmet och utställning:
Ulf Brändström

08-506 28 200

ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se